Turčianska hasičská liga

oficiálne web stránky THL

 thl logo

Predsedsa THL pozýva všetkých členov na jarný snem THL, ktorý sa uskutoční dňa 8.4.2017 o 18.00 hod. v zasadačke hasičskej zbrojnice v Záturčí.

POZVÁNKA