thl logo

8.4.2017 sa v Záturčí konal jarný snem THL. Prerokované boli body uvedené v pozvánke a prijaté bolo uznesenie z tohto snemu, ktoré si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

UZNESENIE