Turčianska hasičská liga

oficiálne web stránky THL

Poradie MUŽI

  Družstvo Spolu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Záturčie 163 19 22 22 8 19 15 22 19 17
2. Háj A 162 22 19 15 22 13 22 5 22 22
3. Bartošova Lehôtka 135 7 17 17 19 15 19 17 5 19
4. Rakša 133 15 9 19 12 22 9 15 17 15
5. Malý Čepčín 121 12 15 10 7 17 17 19 13 11
6. Kláštor pod Znievom stanica 112 17 10 12 10 12 10 13 15 13
7. Turčianske Teplice 100 13 8 11 17 10 12 12 12 5
8. Turčiansky Michal 93 9 12 13 13 7 8 10 9 12
9. Dražkovce 89 11 11 9 9 11 11 11 11 5
10. Socovce 88 8 13 7 15 9 13 8 5 10
11. Háj B 77 10 5 8 11 8 7 9 10 9

Poradie ŽENY

  Družstvo Spolu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Turčianske Teplice A 101 14 10 5 12 14 14 12 14 6
2. Dolný Hričov 94 10 5 14 14 6 7 14 12 12
3. Bartošova Lehôtka 88 8 12 12 7 10 12 10 10 7
4. Turčianske Teplice B 80 12 5 8 8 8 10 8 7 14
5. Kláštor pod Znievom stanica 76 7 14 10 5 12 5 5 8 10
6. Turčianske Kľačany 59 5 5 5 10 7 8 5 6 8