Turčianska hasičská liga

oficiálne web stránky THL

Poradie MUŽI

Družstvo Spolu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. Záturčie 188 25 16 12 16 5 14 22 22 22 18 16
2. Háj 182 22 25 0 25 5 25 5 18 13 22 22
3. Socovce 178 12 20 22 15 5 22 13 16 20 15 18
4. Rakša 177 20 18 18 13 5 13 15 25 16 14 20
5. Kamenná Poruba 157 18 5 15 20 5 18 12 20 14 5 25
6. Kláštor pod Znievom stanica 149 16 5 11 5 5 20 25 14 18 25 5
7. Turčiansky Michal 134 13 22 14 18 5 12 20 5 5 20 5
8. Malý Čepčín 132 14 5 13 5 5 16 18 15 11 16 14
9. Mošovce 117 5 5 16 14 5 15 16 13 15 - 13
10. Dolná Štubňa 108 15 5 20 22 5 - 14 - 12 - 15
11. Turčianske Teplice 50 - - 25 - - - - - 25 - -

Poradie ŽENY

Družstvo Spolu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. Blažovce 144 15 15 11 15 5 15 15 13 15 10 15
2. Kláštor pod Znievom stanica 126 13 10 15 10
5 10 11 15 13 13 11
3. Háj 123 11 13 13 13 5 13 10 10 11 11 13
4. Mošovce 107 10 11 10 11 5 11 13 11 - 15 10