6.kolo - Záturčie
2015 zaturcie
 
 
MUŽI
TÍM ĽP PP VÝSL. ČAS BODY
1. Bobrovček 13,77 14,02 14,02
2. Bartošova Lehôtka 14,35 14,45 14,45
3. Háj 14,72 13,98 14,72 25
4. Socovce 14,16 14,86 14,86 22
5. Kláštor pod Znievom stanica 15,24 15,03 15,23 20
6. Poruba 15,32 15,55 15,55
7. Trpín 16,18 15,47 16,18
8. Kamenná Poruba 16,99 16,44 16,99 18
9. Malý Čepčín 17,04 17,63 17,63 16
10. Hrabové 17,68 17,07 17,68
11. Diviaky 18,02 17,80 18,02
12. Mošovce 17,00 18,10 18,10 15
13. Dolní Bečva B 16,82
18,63 18,63
14. Záturčie 18,04 19,65 19,65 14
15. Záturčie B 27,30 26,18 27,30
16. Rakša 28,20 27,34 28,20 13
17. Turčiansky Michal 31,12 31,27 31,27 12
18. Dolní Bečva N N N
19. Rudinka N N N
20. Trenčín Opatová N N N
21. Trnové N N N
ŽENY
TÍM ĽP PP VÝSL. ČAS BODY
1. Blažovce
19,00 17,99 19,00 15
2. Háj 20,72 18,94 20,72 13
4. Lietava 20,90 20,99 20,99  
4. Mošovce
21,27 19,45 21,27 11
4. Kláštor pod Znievom stanica
18,82 21,84 21,84 10
4. Dolní Bečva N N N