Turčianska hasičská liga

oficiálne web stránky THL

thl logo

Ktorý sa bude konať 19.03.2016 o 18:00h v KD Kláštor pod Znievom - Železničná stanica.

Program snemu:

  1. Otvorenie snemu THL
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Poplatky za prihlásenie družstiev do THL a za organizovanie kola THL
  4. Ligový kalendár na rok 2016
  5. Elektronická časomiera THL
  6. Spolupráca s Heineken
  7. Diskusia
  8. Návrh uznesenia
  9. Záver snemu THL

Pred Snemom sa budú vyberať poplatky 20 € za usporiadanie súťaže, 50 € za prihlásenie družstva mužov a 25 € za prihlásenie družstva žien do THL.

Kto nebude mať zaplatené všetky poplatky nebude môcť hlasovať!!!

Ján Mažári

predseda THL