Turčianska hasičská liga

oficiálne web stránky THL

 thl logo

Predsedsa THL pozýva všetkých členov na 14. snem THL, ktorý sa uskutoční dňa 12.01,2020 o 10.00 hod. v sále OcÚ v Socovciach.

POZVÁNKA