Turčianska hasičská liga

oficiálne web stránky THL

thl logo

Výbor Turčianskej hasičskej ligy a DHZ Malý Čepčín vás srdečne pozýva na 6. snem THL.

Snem sa bude konať dňa 7.11.2015 o 17:30 na hasičskej zbrojnici v Malom Čepčíne.

Bližšie info je v priloženej pozvánke.