Turčianska hasičská liga

oficiálne web stránky THL

Poradie MUŽI

  Družstvo Spolu 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Turčianske Teplice 102 15 19 19 17 13 19
2. Záturčie 101 22 12 12 19 19 17
3. Háj 99 19 5 22 22 22 9
4. Hoštiná 89 17 22 15 10 12 13
5. Malý Čepčín 75 13 5 5 13 17 22
6. Poruba 67 9 17 11 15 5 10
7. Turčianske Jaseno 64 12 5 10 12 10 15
8. Nová Dedina 62 10 15 13 8 5 11
9. Blažovce 59 11 5 5 11 15 12
10. Kanianka 55 5 13 17 9 11 0

Poradie ŽENY

  Družstvo Spolu 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Dulov 78 11 11 15 15 11 15
2. Turčianske Teplice 68 6 13 8 13 15 13
3. Blažovce 57 13 6 13 6 13 6
4. Kanianka 51 6 15 7 5 7 11
5. Malý Čepčín 50 15 9 6 7 6 7
6. Košťany nad Turcom 47 9 8 9 8 8 5
7. Poruba 46 8 7 11 11 9 0
8. Turčianske Jaseno 40 5 5 6 9 6 8
9. Dražkovce 40 7 6 6 6 6 9

Poradie MUŽI

  Družstvo Spolu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Záturčie 163 19 22 22 8 19 15 22 19 17
2. Háj A 162 22 19 15 22 13 22 5 22 22
3. Bartošova Lehôtka 135 7 17 17 19 15 19 17 5 19
4. Rakša 133 15 9 19 12 22 9 15 17 15
5. Malý Čepčín 121 12 15 10 7 17 17 19 13 11
6. Kláštor pod Znievom stanica 112 17 10 12 10 12 10 13 15 13
7. Turčianske Teplice 100 13 8 11 17 10 12 12 12 5
8. Turčiansky Michal 93 9 12 13 13 7 8 10 9 12
9. Dražkovce 89 11 11 9 9 11 11 11 11 5
10. Socovce 88 8 13 7 15 9 13 8 5 10
11. Háj B 77 10 5 8 11 8 7 9 10 9

Poradie ŽENY

  Družstvo Spolu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Turčianske Teplice A 101 14 10 5 12 14 14 12 14 6
2. Dolný Hričov 94 10 5 14 14 6 7 14 12 12
3. Bartošova Lehôtka 88 8 12 12 7 10 12 10 10 7
4. Turčianske Teplice B 80 12 5 8 8 8 10 8 7 14
5. Kláštor pod Znievom stanica 76 7 14 10 5 12 5 5 8 10
6. Turčianske Kľačany 59 5 5 5 10 7 8 5 6 8

Poradie MUŽI

  Družstvo Spolu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Záturčie 143 22 22 22 10 8 22 5 22 10
2. Háj A 135 13 5 19 11 22 19 12 15 19
3. Malý Čepčín 135 19 15 5 22 15 10 19 13 17
4. Bartošova Lehôtka 131 9 11 15 19 19 15 22 10 11
5. Socovce 127 12 17 11 13 17 8 15 19 15
6. Turčianske Teplice 113 10 12 12 12 13 13 10 9 22
7. Kláštor pod Znievom stanica 112 17 10 5 17 9 12 13 17 12
8. Rakša 110 15 19 10 5 11 17 17 11 5
9. Dražkovce 97 5 13 13 15 12 11 11 8 9
10. Turčiansky Michal 91 11 9 17 5 10 9 5 12 13

Poradie ŽENY

  Družstvo Spolu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Turčianske Teplice A 111 14 12 14 7 14 10 12 14 14
2. Kláštor pod Znievom stanica 98 12 7 12 14 10 14 14 10 5
3. Bartošova Lehôtka 84 8 14 8 12 7 7 10 8 10
4. Košťany nad Turcom 83 10 10 7 10 12 8 7 7 12
5. Turčianske Teplice B 81 7 8 10 8 8 12 8 12 8

Poradie MUŽI

  Družstvo Spolu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Záturčie 250 22 16 25 25 15 25 25 25 25 18 11 18
2. Kamenná Poruba 245 20 25 14 22 25 20 22 22 10 15 25 25
3. Bartošova Lehôtka 197 25 22 16 9 10 5 20 20 16 25 16 13
4. Háj 191 12 6 20 18 22 22 8 16 11 22 12 22
5. Turčianske Teplice 180 14 20 22 8 18 12 5 10 22 14 20 15
6. Socovce 167 18 14 15 16 11 11 12 18 15 12 14 11
7. Malý Čepčín 164 16 10 7 15 9 18 16 13 20 9 22 9
8. Kláštor pod Znievom stanica 164 15 11 8 11 13 14 15 12 18 13 18 16
9. Rakša 161 5 13 18 20 14 16 10 14 9 20 10 12
10. Krupina 150 5 18 6 5 16 15 18 9 13 16 5 20
11. Turčiansky Michal 135 13 15 13 14 8 13 14 15 6 5 9 14
12. Hlboké nad Váhom 125 11 12 12 13 20 5 13 5 14 - 15 5
13. Dražkovce 108 10 7 11 10 5 5 11 11 7 10 13 8
14. Jazernica 89 - 8 9 12 12 10 9 8 8 8 - 5
15. Mošovce 77 5 9 10 5 5 - 0 5 12 11 5 10

Poradie ŽENY

  Družstvo Spolu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Krupina 157 13 11 15 15 15 9 13 11 15 15 10 15
2. Kláštor pod Znievom stanica 143 15 15 10 13 11 13 15 15 10 13 6 7
3. Bartošova Lehôtka 121 10 7 9 9 8 15 9 10 13 8 13 10
4. Blažovce 116 11 13 11 10 7 6 5 13 6 11 15 8
5. Košťany nad Turcom 110 9 8 5 11 13 11 11 8 9 6 8 11
5. Turčianske Teplice A 108 7 10 13 6 10 10 10 6 11 7 9 9
7. Turčianske Kľačany 89 8 9 5 8 5 8 - 9 7 10 7 13
8. Turčianske Teplice B 73 - 0 5 7 9 7 5 7 8 9 11 5

Poradie MUŽI

Družstvo Spolu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Záturčie 208 20 25  25  25  15  20  15  25  25  13
2. Kamenná Poruba 198 22 18  20  20  13  16  22  22  20  25
3. Socovce 183 12 22  18  12  16  25  25  20  11  22
4. Rakša 176 13 20  15  18  20  22  18  16  18  16
5. Háj 173 18 15  12  13  25  18  14  18  22  18
6. Bartošova Lehôtka 168 25 16  22  16  12  13  16  12  16  20
7. Turčiansky Michal 145 5 13  16  22  22  5  20  14  14  14
8. Malý Čepčín 140 14 12  14  14  18  15  12  15  15  11
9. Kláštor pod Znievom stanica 138 15 14  13  15  14  14  13  13  12  15
10. Jazernica 92 - 11  11  11  11  12  -  11  13  12
11. Dolná Štubňa 16 16 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Poradie ŽENY

Družstvo Spolu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Blažovce 130 10 15  15  10  13  15  15  13  11  13
2. Dolný Hričov 122 15 9  13  15  10  5  10  15  15  15
3.  Kláštor pod Znievom stanica 117 11 13  11  13  11  10  13  11  13  11
4.  Košťany nad Turcom 111 13 11  10  11  15  13  9  10  10  10
5. Mošovce 83 - 10  9  9  9  11  11  9  5  9

Poradie MUŽI

Družstvo Spolu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. Záturčie 188 25 16 12 16 5 14 22 22 22 18 16
2. Háj 182 22 25 0 25 5 25 5 18 13 22 22
3. Socovce 178 12 20 22 15 5 22 13 16 20 15 18
4. Rakša 177 20 18 18 13 5 13 15 25 16 14 20
5. Kamenná Poruba 157 18 5 15 20 5 18 12 20 14 5 25
6. Kláštor pod Znievom stanica 149 16 5 11 5 5 20 25 14 18 25 5
7. Turčiansky Michal 134 13 22 14 18 5 12 20 5 5 20 5
8. Malý Čepčín 132 14 5 13 5 5 16 18 15 11 16 14
9. Mošovce 117 5 5 16 14 5 15 16 13 15 - 13
10. Dolná Štubňa 108 15 5 20 22 5 - 14 - 12 - 15
11. Turčianske Teplice 50 - - 25 - - - - - 25 - -

Poradie ŽENY

Družstvo Spolu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. Blažovce 144 15 15 11 15 5 15 15 13 15 10 15
2. Kláštor pod Znievom stanica 126 13 10 15 10
5 10 11 15 13 13 11
3. Háj 123 11 13 13 13 5 13 10 10 11 11 13
4. Mošovce 107 10 11 10 11 5 11 13 11 - 15 10